Bardziej Shazza niż Mahler. Bardziej Pollyanna niż Werter.